Pretraga

Iva Parađanin

Mediji Iva Parađanin

Voli da sluša, čuje i bude megafon za tuđe glasove. Vodi borbu rečima, i smatra da je neposlušnost vrlina.