Pretraga

LGBT+ ljudi u Srbiji: broj incidenata raste, kao i nepoverenje u institucije

LGBT+ ljudi u Srbiji: broj incidenata raste, kao i nepoverenje u institucije

Tekst: BURO.

Bližimo se kraju Meseca Ponosa koji smo rešili da obeležimo nekim ilustrativnim brojkama. One će nadamo se, ukazati na još uvek sveprisutnu diskriminaciju LGBT+ zajednice, koja često rezultira njenim najgorim oblikom - nasiljem.

 Juče, na Međunarodni dan ponosa, organizacija Da se zna promovisala je i objavila rezultate svog, petog po redu Godišnjeg izveštaja o protivpravnim incidentima nad LGBT+ osobama -  Podaci, a ne zvona i praporci 5! Ovaj izveštaj svake godine izlazi sa ciljem veće vidljivosti protivpravnih incidenata počinjenih nad kvir osobama, ali i sa ciljem zahtevanja odgovarajuće reakcije nadležnih institucija pri njihovom procesuiranju. Kako nijedna institucija u Srbiji i dalje ne vodi statistiku ove vrste, on predstavlja najbolji indikator o stepenu nasilja i diskriminacije sa kojom se suočavaju LGBT+ osobe u Srbiji.

LGBT+ ljudi u Srbiji: broj incidenata raste, kao i nepoverenje u institucije (фото 1)

Promociju su otvorile ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, kao i zamenica Zaštitnika građana Jelena Stojanović.

Nalaze izveštaja saopštili su njegovi autori: Miloš Kovačević, koordinator pravne podrške i Nikola Planojević, koordinator programa monitoringa.

Planojević je najpre predočio da, uvek treba imati u vidu da, kada govorimo o broju incidenata do kojih je udruženje došlo, treba pretpostaviti da je broj mnogo veći, jer mnogi ostaju nevidljivi oku javnosti i nadležnim institucijama, a zbog posebne ranjivosti se brojni LGBT+ ljudi odlučuju da takve slučajeve ni sa kim ne podele. U 2021. godini je zabeleženo 83 incidenta, što je čak 37% više nego broj zabeleženih u 2020. godini i predstavlja najveći broj dokumentovanih incidenata u toku jedne kalendarske godine, od kad je monitoring počeo 2017. godine.

LGBT+ ljudi u Srbiji: broj incidenata raste, kao i nepoverenje u institucije (фото 2)

Posebno zabrinjava to što je 68 incidenata, odnosno čak 82% ostalo neprijavljeno nadležnim institucijama, najviše zbog nepoverenja u institucije.

Kovačević je potom predočio i dostignuća udruženja Da se zna! u 2021. godini, od kojih se posebno izdvaja okončanje neposredne institucionalne diskriminacije LGB osoba od strane Ministarstva zdravlja. On je potom i detaljnije predočio celokupni tok postupka koji se tiče diskriminatornih odredbi Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona.

Nadamo se da će institucije inspirisane ovim brojkama prihvatiti svoju ulogu, a mi kao društvo i konačno učiniti da ove brojke s godinama počnu da opadaju, a ne da rastu. 

Povezani članci

Buro 24/7 Izbor