Oznaka Buro Serbia

Kad je postalo sramotno verbalizirati emociju?

SQUARE IVA2 1

Buddy srce rijetko gladi Ima sedamdeset i kusur godina otkako je Maslov uspostavio hijerarhiju ljudskih potreba.Svoju je piramidu podijelio u pet kategorija.U prvu je svrstao fiziološke potrebe, koje osim ića, pića i zraka kojeg dišemo podrazumijevaju i seks.U drugoj se…