Oznaka Šangaj

Šangaj, jedna duga priča

shanghai square 1

Moj doživljaj Šangaja danas još uvek nema svoje ime. Sve je u srcu fajlovano, pod datumom zavedeno, fotografije, svila, žad i pupoljci čaja su tu, Iphone aplikacija preborajala je trideset i po hiljada koraka i 21 kilometar samo u jednom…