Oznaka Tara Rodić

BURO. vizuelni leksikon: Tara Rodić

tara visual square 1

Umetnica Tara Rodić, u svojim radovima koristeći različite medije neretko obrađuje psihološke i društvene teme. Na neki način, njene slike postaju simboli iskustva čoveka današnjice, uticaja koji on ima na okruženje i okruženje na njega, i donose priču o osvajanjima…