Oznaka vizual

BURO. Vizuelni leksikon: Milja Šijakinjić

miljadnevnik square

Sadmics je stovarište ideja, uvida i fora; nastavak Miljinog mozga u jpg formatu. Stripove voli od momenta kada su ona brat, kao klinci, na poklon dobili džinovsku kutiju punu starih „Zagora“, „Mister Noa“ i „Blek Stene“, a kako se sa…