Umetnički rad koji je uticao na mene: Izbor Katarine Kostandinović

  25.04.2020.
  RECOMMENDED

  https://buro247.rs/wp-content/uploads/2020/04/radkojimejepromenio-cover.gif

  Meditativno iskustvo interakcije sa skulpturama

  Kada govorim o umetničkom radu koji je uticao na mene nemoguće je izdvojiti samo jedno delo ili jednog autora. Negde pri kraju osnovnih studija na Filozofskom fakultetu najviše me je zanimala skulptura i moje interesovanje od tada bilo je usmereno ka istraživanju razvoja modernističkog skulpturalnog jezika kod umetnica koje su svojim delima postavile radikalna rešenja oblikovanja forme. Umetnička praksa skulptorki Ane Bešlić, Olge Jančić i Olge Jevrić postala je fokus mog interesovanja, a kroz njihove različite, često konfrontirane i konkurentske skulptorske prakse nestajala je figurativna skulptura i nastajala je nova i radikalno pročišćena modernistička skulptura.

  https://buro247.rs/wp-content/uploads/2020/04/1587921869707634.jpg

  Naime, ipak ću izdvojiti rad Olge Jančić koji je najviše okupirao moj misaoni proces i doživeo transformaciju kroz izložbu (Kada se drugi susreće sa drugim drugim, Kulturni centar Beograda, jun 2017) na kojoj sam sarađivala sa umetnicama Fayen d’Evie i Katie West. Fokus na taktilnom iskustvu i formalnom potencijalu skulptura predstavljao je deo mojih tadašnjih istraživanja, a one su želele da svoj započeti projekat Muzej Inkognita nastave u Beogradu, baveći se radom sa zapostavljenim grupama – autohtonim zajednicama, osobama sa invaliditetom i slično – i njihovim iskustvom u recepciji i komunikaciji s umetnošću. Dvorište kuće Olge Jančić na Senjaku je izazvalo posebno interesovanje kod Fayen i Katie, u njenim skulpturama se prepoznaju potencijali koje one istražuju, a modernistička skulptura druge polovine 20. veka je odgovarala njihovim kriterijumima. Rad Muzej Inkognita Beograd bio je realizovan kao performativna šetnja u saradnji sa Gradskom organizacijom slepih Beograda kroz tri punkta – Park skulptura Muzeja savremene umetnosti Beograd, dvorište kuće Olge Jančić na Senjaku, Spomenik Kosmajskom partizanskom odredu na planini Kosmaj. Njihov pristup realizaciji rada predstavljao je, pre svega, jedno meditativno iskustvo koje je podrazumevalo interakciju sa skulpturama i lokalitetom.

  https://buro247.rs/wp-content/uploads/2020/04/1587921870035706.jpg

  Katarina Kostandinović

  je istoričarka umetnosti i kustoskinja. Od 2016. godine radi kao koordinatorka programa u Kulturnom centru Beograda.

  Saznaj više:
  Povezani članci: