Somborske šnajdereke i RETEX: Domaći projekti održive mode i osnaživanja žena

  30.03.2022.
  RECOMMENDED

  O održivoj modi u Srbiji se sve više govori, a apetit ljudi za edukacijom u ovoj sferi raste. Domaći brendovi polako osvešćuju koliko su prirodni materijali važni, kao i sami uslovi pod kojima žene koje šiju stvaraju. Međutim određene organizacije su rešile da pod formatom socijalnog preduzeća da lokalnu preradu tekstila upotpune i elementom osnaživanja žena, danas vam predstavljamo dve inspirišuće priče, a to su Somborske šnajderke i projekat reciklažnog centra RETEX iza kog stoji Ženski centar Užice.

  Somborske šnajderke su socijalno preduzeće koje pomaže ekonomsku integraciju žene i dece žrtava porodičnog nasilja. Proizvode maske, cegere, kecelje, kuhinjske rukavice i posteljine. Velike količine posteljina takođe distribuiraju domovima za decu širom Srbije, kao i lutke u srpskoj narodnoj nošnji. Trenutno u njihovom timu ima pet zaposlenih žena, dok su četiri žene korisnice njihovog programa podrške samostalnog stanovanja. Njihova ciljna grupa su žene koje su izašle iz sistema institucionalne podrške, sigurnih kuća, žene koje su u riziku od nasilja, siromaštva i socijalne isključenosti, kao i slabo plaćene žene bez kvalifikacija ili nezaposlene žene. Poseban fokus je na ženama sa više dece i povratnicama u servis sigurnih kuća kao posebno ugroženoj kategoriji žrtava. Nakon što izađu iz kruga nasilja, ženama je posao prva stavka, jer je cilj da rade i zarađuju za sebe i porodicu. Ovom udruženju dnevno se jave bar dve žene koje prvo traže pomoć kako da se ekonomski osamostale.

  Žene koje su osnovale ovo udruženje su prave herojke, izašle su iz kruga nasilja, usavršile krojački zanat, prešle put od maske do haljine i sada pomažu drugim ženama da učine isto to. Pripremaju novu kolekciju haljina i u planu je prva modna revija prodajnog karaktera u Beogradu. Prikupljanje sredstava za kampanju, koja traje do 8. aprila, je u toku, a od prodaje haljina finansiraće se obuka deset žena, žrtava porodičnog nasilja, za krojački zanat.

  Nešto južnije, u Užicu, već godinama posluje Ženski centar Užice. Njihov projekat RETEX predstavlja Inovativni centar za prikupljanje i reciklažu tekstila i pokrenut je u okviru programa za ekonomsko osnaživanje žena iz ranjivih grupa. Cilj Retexa je da se otpadni tekstil više vrednuje na tržištu i da se na taj način smanji negativan uticaj na životnu sredinu, a da tekstilne radnice koje su zaposlene na tom radnom mestu mogu da računaju na normalne uslove za rad i pre svega podršku. Ovaj centar na mesečnom nivou dobija jednu, do jednu i po tonu tekstila za reciklažu.

  Trenutno u centru ima pet stalno zaposlenih žena. To su sve žene iz ranjivih grupa: žene sa invaliditetom, samohrane majke i žene žrtve porodičnog nasilja. One radeći na reciklaži imaju mogućnost da odlučuju, da učestvuju u radu, da donose samostalne odluke i to je vrsta osnaživanja koja im je zaista potrebna. Ova organizacija takođe se nalazi u delu sistema socijalne zaštite, s obzirom da ima licencu za pružanje usluge SOS telefona za osobe sa iskustvom nasilja u porodici.

  Cilj je da savremenim načinom prodaje dosegnu do većeg broja kupaca i na taj način obezbede sigurniju egzistenciju žena koje rade u Retexu i porodica koje se kod njih snabdevaju polovnom garderobom i drugim kućnim tekstilom.

  Saznaj više:
  Povezani članci: