Pretraga

Operacije grudi: Plastični hirurzi su odgovorili na sva naša pitanja

Operacije grudi: Plastični hirurzi su odgovorili na sva naša pitanja

Tekst: BURO.

Verovatno ne postoji žena koja se nije u nekom momentu interesovala za neku vrstu intervencije na grudima. Razlozi za to su mnogi, kao i same procedure uostalom, i kreću se od radoznalosti preko nezadovoljstva sopstvenim izgledom pa sve do zdravlja. Zato vam na jednom mestu donosimo sve što ovim intervencijama njima treba da znate, a pošto je stručnost najvažniji kriterijum, po odgovore smo se zaputili u Surduličku 5, adresu na kojoj se nalazi Specijalna bolnica za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Colić kako bismo u razgovoru sa plastičnim hirurzima saznali sve ono što je važno znati o hirurškim intervencijama grudi.

Povećanje grudi

Prema podacima Američkog udruženja za plastičnu hirurgiju u 2019. i 2020. godini operacija povećanja grudi je bila najčešće izvođena procedura iz oblasti estetske hirurgije. Što se tiče Bolnice Colić, ovi podaci se poklapaju i najčešće izvođene procedure su upravo operacije grudi.

Najčešća indikacija za ovu intervenciju jeste korekcija slabo razvijenih dojki ili želja pacijentkinje da uveća normalno razvijene grudi, a uz korekcije veličine dojke, ovom procedurom moguće je promeniti i oblik, kao i odnos gornjeg i donjeg dela dojke. Pored ovih indikacija postoje i druge, poput urođenih anomalija koje se veoma uspešno koriguju procedurom povećanja dojki. Pored toga, povećanje dojki je sastavni deo transeksualne hirurgije i izvodi se prilikom promene pola.

Čime se mogu povećati grudi

Važno je da naglasimo da ne postoji niti superioran implant, niti superiorna tehnika već samo superioran rezultat koji proističe iz znanja i iskustva hirurga i realnih očekivanja pacijenta.

Osnovni cilj povećanja dojki jeste da pored volumena i promene oblika (ukoliko je potrebna) postignemo i željenu jedrinu dojke, a prema tome koje od ovih elemenata treba ispuniti bira se i sredstvo kojim se dojka povećava.

Silikonski implanti punjeni kohezivnim gelom predstavljaju zlatni standard kada se radi o povećanju grudi. Oblik, dimenzije, projekcija i čvrstina implanta su promenljivi pa ga lako prilagođavamo potrebama pacijenta. Pored silikonskih implanata koristi se i transferpotkožnog masnog tkiva sa drugih regija (bokova, stomaka, butina...) u regiju grudi. Implanti svojim karakteristikama treba da imitiraju žlezdano tkivo, dok je masno tkivo mekše i rastresitije. Oblik dojke kao i njenu projekciju (najvišu tačka dojke u odnosu na grudni koš) lakše je promeniti implntima nego masnim tkivom, te se uvek radije odlučujemo da koristimo implante. Ipak, prenos masti je nezaobilazan u značajnom broju slučajeva ali ne kao izolovana procedura, već kao dodatak nakon povećanja grudi silikonskim implantima radi postizanja što prirodnijeg i lepšeg rezultata.

Osnovna podela implantata što se oblika tiče jeste na anatomske (suzaste) i okrugle. Koji oblik će se odabrati zavisi od želje pacijentkinje kao i njenih fizičkih karakteristika.

Implanti se dele i na one punjene kohezivnim gelom i na one punjene fiziološkim rastvorom. U Evropi kao i kod nas mnogo su češći ovi prvi jer visokokohezivni gel bolje imitira žlezdano tkivo u odnosu na tečnost. Generalno implanti punjeni fiziološkim rastvorom gotovo potpuno su napušteni.

Pored načina na koji su punjeni, implanti se razlikuju i po svom obliku kao i po omotaču koji je u kontaktu sa našim organizmom. Omotač je jako važna struktura i varira od potpuno glatkog do grubo teksturiranog. Od pojave prvih implantata do danas prošlo je više od pola veka, a u ovom periodu oni su se menjali sa napretkom tehnologije i operativnih tehnika. Danas u bolnici Colić koristimo implantate šeste generacije, sa nanoteksturiranom površinom i sa velikim opsegom dimenzija i oblika koji kombinuju prednost teksturiranog i bezbednost glatkog implantata.

Prilikom povećanja grudi koriste se 3 osnovna prostora za smeštanje implanta i to: iznad mišića (suprapektoralno), ispod mišića (subpektoralno) i kombinovano - doni deo implanta je iznad mišića a gornji ispod (dual-plane tehnika). Koji od ovih prostora će se iskoristiti bira se na osnovu fizičkih kakakteristika same pacijentkinje kao i njenih želja kada se radi o stepenu povećanja dojki.

Do prostora u koji će se smestiti implant pristupamo rezovima na koži. Osnovna su 3 i to: ispod dojke, u brazdi koju pravi tkivo dojke sa grudnim košem (inframarni pristup), na spoljnom prstenu areole (periareolarni pristup), i u pazušnoj jami (axilarni pristup). Prva dva predstavljaju zlatni standard dok je podpazušni pristup rezervisan za posebne slučajeve i ne izvodi se rutinski.

Operacije grudi: Plastični hirurzi su odgovorili na sva naša pitanja (фото 1)

Smanjenje grudi

Prevelike grudi pored smetnji koje pacijentkinje prijavljuju iz estetskih razloga predstavlaju i zdravstveni problem. Velika težina grudi može prouzrokovati bolove u vratnom i grudnom delu kičme, praviti poteškoće prilikom bavljenja bilo kojom vrstom sporta, otežavati kretanje i, naravno, otežavati pronalazak odeće i donjeg veša. Operativni zahvat kojim se uklanja veća količina tkiva dojke naziva se reduktivna mamoplastika ili jednostavno smanjivanje grudi i ovakva operacija donosi ogromno olakšanje primarno zbog smanjenja težine dojki. Prilikom ovakvih zahvata u najećem broju slučajeva sprovodi se istovremeno podizanje grudi pa tako pacijentkinja dobija i estetski lepšu dojku, cela figura izgleda vitkije a samopouzdanje se vraća

Tehnike koje se koriste za hirurško smanjenje grudi

Operativne tehnike reduktivne mamoplastike razvijale su se decenijama iza nas. Cilj ovakve operacije jeste učiniti značajno odstranjivanje tkiva dojke kao i rekonstruisati novu dojku tako da ona ima sve komponente normalne dojke. Prilikom ovakve operacije cela dojka se otvara i od unutrašnjih struktura formira nova koja je značajno manja, jedrija i podignutija. Prilikom operacije smanjivanje grudi gotovo uvek se primenjuju i tehnike podizanja, dok se implanti retko koriste.

Podizanje grudi

Osnovna indikacija za podizanje grudi je dojka koja je opuštena/spuštena, a bradavica “gleda“ na dole, a medicinski naziv za ovu pojevu jeste proza dojke. Parametar koji se posmatra prilikom pregleda ovakve dojke jeste odnos između bradavice i brazde ispod dojke. Kod dojke koja nije spuštena projekcija bradavica se nalazi nešto iznad ove brazde, dok se kod opuštene dojke ova pozicija menja i bradavica se spušta naniže. Što je bradavica niže u odnosu na brazdu to se dojka smatra više ptotičnom. Opuštenost/spuštenost dojki može biti više ili manje izražena, postoji skala koja definiše i preciznije određuje stepen ptoze. Ova skala ima 3 stadijuma na osnovu kojih se odlučujemo za vrstu operacije koju je potrebno uraditi da bi se postigao optimalan rezultat podizanja grudi.

Tehnike koje se koriste za hirurško podizanje grudi

Postoji više od 30 hirurških tehnika kojima se grudi podižu, i sve podrazumevaju korekciju određenog stepena ptoze (u prvom stadijumu ne primenjuju se iste tehnike kao u trećem). Osnovni ciljevi podizanja grudi su postavljanje kompleksa bradavica-areola u višu poziciju i promena oblika dojke iz kesastog u više okrugao i kompaktan. Kod blaže ptoze korekciju je nekada moguće učiniti samo pozicioniranjem implanta određenom tehnikom (dual plane), dok se kod izražene ptoze radi kompletno preraspoređivanje tkiva dojke kao i odstranjivanje viška kože. U slučajevima srednje izražene ptoze koriguje se samo pozicija bradavice dok se tkivo dojke ne dira. Prilikom podizanja grudi vrlo često se odlučujemo za uporedo povećanje jer neretko dojke koje su ptotične imaju nedostatak volumena.

U zavisnosti od toga koji je stepen ptoze u pitanju, odlučujemo se za operativnu tehniku, a od čega zavisi i kako će ožiljak izgledati nakon operacije. .

Kombinovane intervencije

Procedure koje se najčešće kombinuju jesu podizanje grudi sa istovremenim povećanjem ili smanjivanjem. Takođe često se kombiniju metode povećanja grudi gde se istovremeno koriste implant i sopstvena mast.

Operacije grudi: Plastični hirurzi su odgovorili na sva naša pitanja (фото 2)

Kako izgleda priprema za operaciju grudi

Priprema za operaciju uvek počinje konsultacijom sa hirurgom. Na prvom pregledu pacijent dobija sve informacije koje ga interesuju. Takođe, pravi se plan za operaciju, bira se veličina i oblik implanta (ako je potreban). Nakon toga pacijent obavlja preoperativnu pripremu koja se sastoji od prikupljanja laboratorijskih analiza krvi i internističnog pregleda sa EKG-om. Na sam dan operacije anesteziolog bolnice Colić pregleda svu dokumentaciju i daje konačno mišljenje o tome da li je pacijent sposoban da prođe potpuno bezbedno kroz opštu anesteztiju. Nekoliko dana pred intervenciju (najbolje 7) prekida se uzimanje aspirina i drugih lekova koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu radi smanjivanja krvarenja na minimum u toku i nakon intervencije. Ako imate propisanu terapiju od vašeg lekara kao na primer za povišen krvni pritisak ili šećernu bolest važno je da terapiju uzmete i na dan operacije. Poželjno je takođe da na dan operacije pacijentkinja nema menstrualno krvarenje. U odabranim slučajevima gde postoje informacije o promenama u dojkama (displastične promene i slično) obavezno je uraditi neki od pregleda (ultrazvuk, mamograf ili magnetnu rezonancu) pre operacije.

Kako izgleda sama operacija

Povećanje: Sama operacije traje oko 1 sat i obavlja se opštoj anesteziji. Prilikom operacije povećanja grudi ne koriste se drenovi. Pacijenti uglavnom napuštaju bolnicu već sutradan i istog dana su sposobni da brinu o sebi.

Podizanje: U zavisnosti od stepena opuštenosti i tehnike koju koristimo, uglavnom traje od 2 do 3 sata, i obavlja se opštoj anesteziji. Kao i kod operacije povećanja grudi drenovi se ne koriste a očekivani otpust je sutradan. Pacijentkinjama je potrebna blaga pomoć u prvim danima nakon operacije.

Smanjivanje: Ovde se radi o značajno većem zahvatu koji u proseku traje od 3 do 5 sati i obavlja se takođe u opštoj anesteziji. Pri završetku operacije moguće je da se postave drenovi koji služe da u danima nakon operacije ubrzaju oporavak i smanje rizik za nastajanje hematoma. Drenovi se vade oko 2 ili 3 dana nakon operacije i tada se i pacijentkinja otpušta na dalje kućno lečenje. Prvih 7 dana nakon operacije treba računati da je blaga pomoć u kući potrebna.

Kako izgleda oporavak nakon operacije

Estetske korekcije grudi (povećanje, podizanje ili smanjivanje) predstavljaju operacije iz oblasti takozvane nadfascijalne hirurgije gde se manipuliše mekim tkivima bez otvaranja telesnih duplji pa je zbog ovoga oporavak je mnogo brži i lakši neko kod nekih drugih iz domena ostalih hirurških disciplina.

Naravno oporavak nije isti kod povećanja i kod smanjivanja. Prilikom povećanja i podizanja ukupni oporavak taje 6 nedelja, dok se vraćanje uobičajenim dnevnim aktivnostima dozvoljava već nakon 2 nedelje. Bavljenje sportom, odlazak na bazen ili more, vožnja automobila i spavanje na stomaku mogući su nakon kompletnog oporavka, odnosno nakon 6 nedelja. Kod smanjivanja drudi ukupni oporavak je takodje 6 nedelja ali treba računati da se povratak uobičajenim aktivnostima može prolongirati do treće nedelje. Bolovi su posle operacija grudi blagi do umereni ali pošto se radi o bolu mekog tkivnog porekla uzimanje nekog analgetika tipa brufena ili paracetamola otklanja te bolove u celosti.

Da li postoji idealna pacijentkinja?

Idealan pacijent ne postoji, kao ni idealan hirurg. Važno je da postoji dobra komunikacija između pacijenta i doktora. Poverenje je ključno. Nešto što bi mogli da izdvojimo su, naravno, dobro opšte zdravstveno stanje pacijenta i realna očekivanja od operacije.

Koje su kontraindikacije za ove vrste intervencija?

Kontraindikacije za korekcije grudi su retke. Neke koje svakako treba spomenuti su: loše opšte stanje pacijenta, trudnoća, dojenje, karcinom dojke ili neki drugi karcinom u aktivnoj fazi bolesti.

Operacije grudi: Plastični hirurzi su odgovorili na sva naša pitanja (фото 3)

Rizici

Rizici i komplikacije postoje u svakoj hirurgiji pa tako i u estetskoj. Na sreću, komplikacije su retke i, ako se jave, lako se rešavaju. Detaljno planiranje, dobra priprema pacijenta i iskusan hirurški tim svodi rizike i komplikacije na minimum. Komplikacije se dele na rane i kasne. Od ranih treba spomenuti stvaranje hematoma (kolekcija krvi u prostoru gde se nalazi implant) i dehiscenciju (rašivanje) rane, a od kasnih promenu položaja implanta i kapsularnu kontrakturu (omotač oko implanta koji formira naš organizam postaje predebeo i previse čvrst). Sve ove komplikacije se uspešno tretiraju.

Koje su najčešće zablude vezane za estetske zahvate na grudima?

Nadam se da su većinom prevaziđene zablude da ne sme da se leti avionom jer silikoni pucaju pod pritiskom, ali svakako je jedna od najčešćih zabluda ta da pacijentkinje same određuju veličinu implantata, pa se nekad ponašaju kao u “supermarketu plastične hirurgije" i nastupaju rečenicom "moja drugarica je ugradila 400 g pa bih i ja". Kao sto nije svaki ključ za svaku bravu, tako nije i svaki impantat za svako telo.

Mi nista ne ugrađujemo, mada nas smatraju dobrim zanatlijama. Veličina i oblik implantata se određuje posle razgovora i na osnovu želje pacijentkinje, ali i posle detaljnog pregleda i složenih merenja, kroz koja se utvrđuju parametri kao što su elastičnost kože, debljina potkožnog masnog tkiva, pozicija bradavica, oblik i konstrukcija grudnog koša koji je često ispupčen ili udubljen, retko idealno ravan i mnogi drugi...

Kako odabrati hirurga?

To je stvar poverenja, a poverenje se zaslužuje i stiče. Dakle, razgovarajte puno sa svojim operatorom, pitajte sve, i važno i nevažno, ako ste privatni pacijent pregled plaćate pa na neki način i imate određeno pravo na to, ali pitajte i prava pitanja, nemojte da vam je neprijatno. Pitanja kao što su i gde su završili studije i gde su se usavršavali, koliko su sličnih intervencija izveli, šta predlažu vašem slučaju i slično. Proverite njegovo/njeno mišljenje na drugom mestu. Da su pacijenti postavljali ovakva pitanja slobodnije, i više verovali svojoj intuiciji a manje plaćenom marketingu, Fejsbuku, Instagramu i sl, ne bi se desili skorašnji slučajevi o kojima smo senzacionalističke članke, s pravom, imali na svim medijima. Zašto bi se neko "dao u ruke" prevarantu jer ga je reklamirala nekakva estradna ličnost, koja je verovatno dokazana u svom domenu, ali za buduću operaciju to ništa ne znači, ili falsifikatoru - hirurgu koji ni po godinama ni po stažu ne odgovara statusu za koji se izdaje. Jedan moj učitelj je rekao " niko ne može da operiše mog pacijenta". Dugo mi nije bilo jasno šta to tačno znači ali posle mnogo godina razgovora sa pacijentima prepoznajem prelomnu tačku u priči kada znam da se opredelio za mene ili bolje rečeno Bolnicu Colić, jer sada ovde rade ne samo stariji, već i mladi ali dovoljno iskusni hirurzi kojima polako ali s punim poverenjem prepuštamo budućnost.

Sve informacije vezane za povećanje, smanjenje, podizanje i rekonstrukciju grudi možete pronaći na zvaničnom sajtu Specijalne bolnice za plastičnu rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Colić koja se nalazi u Beogradu u Surduličkoj 5, kao i na telefone +381 11 3699 801; +381 11 3699 807; +381 11 3699 808 i mail adresu [email protected]

Operacije grudi: Plastični hirurzi su odgovorili na sva naša pitanja (фото 4)

Povezani članci

Buro 24/7 Izbor