Pretraga

Katarina Petrović otvara online izložbu \"Negativna poezija\" i jedva čekamo sutra

Katarina Petrović otvara online izložbu "Negativna poezija" i jedva čekamo sutra

Tekst: BURO.

"Negativna poezija" je istraživačka online izložba Katarine Petrović, čiji je virtuelni domaćin Muzej nauke i tehnike u Beogradu a realizovana je u okviru izložbenog programa Nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos”. Katarina Petrović je dobitnica Nagrade Mangelos za 2019. godinu.

Prvi segment rada čini website sa Katarininim aktuelnim istraživanjima o mogućnosti približavanja nuli kroz jezik. Okosnicu rada čini preplitanje materije i značenja fokusirajući se na intrigantni i paradoksalni koncept nule - onoga što je istovremeno i nešto i ništa. Negativna poezija je jezički eksperiment, deo kontinuiranog istraživanja kreativnih procesa, jezika i koncepta porekla. Ideja za ovaj rad dolazi iz matematičkog koncepta približavanja nuli i koncepta poništavanja gde -n i n rezultiraju 0. U računanju, nuli se možemo približiti iz pozitivnog i iz negativnog smera, a rezultujuće granice svake jednačine je beskonačnost (∞ i -∞). Pitanje je, da li se isto može primeniti na prirodni jezik?

Istraživanje se sastoji od dve eksperimentalne postavke -Negativne poezije mašinskog algoritma (Negative Poetry Machine Algorithm) i Negativne poezije ljudskog algoritma (Negative Poetry Human Algorithm).

Katarina Petrović otvara online izložbu "Negativna poezija" i jedva čekamo sutra (фото 1)

Negative Poetry Machine Algorithm je softver koji Bibliju prevodi u njen negativ koristeći bazu podataka Okfordskog rečnika engleskog jezika. Softver je napisao Miloš Grujić.

Negative Poetry Human Algorithm je online performans u kojem učestvuje devet performera koji dolaze iz različitih profesija. Performans je razvijan u saradnji sa pozorišnim umetnikom Orion Maxted-om i transdisciplinarnom grupom The Interactions koju čini dvadesetak umetnika/ca i naučnika/ca koji istražujusamoorganizaciju i kolektivnu inteligenciju, čiji je domaćin Institute for Advanced Studies Univerziteta u Amsterdamu.

Zbog pandemije, izložba prvobitno koncipirana za prostor Muzeja nauke i tehnike u Beogradu seli se u sferu virtuelnog. Online performans Negative Poetry Human Algorithm je ujedno i prvi događaj u okviru izložbe koji će se održati u nedelju 20.12. sa početkom u 20h. Najava događaja će biti na website-u www.negativepoetry.com.

Povezani članci

Buro 24/7 Izbor