Pretraga

Utorak rezervišite za predstavljanje Antologije srpske ženske poezije

Utorak rezervišite za predstavljanje Antologije srpske ženske poezije

Tekst: BURO.

Predstavljanje Antologije srpske ženske poezije LIGERA VUELA LA SOMBRA na španskom jeziku održaće se u utorak, 14. juna sa početkom od 19h u galerji Artget Kulturnog centra Beograda. Antologija je štampana u ediciji Sombre(Senke) pokrenutoj 2016. godine sa idejom da objavljuje (prigušene) pesničke glasove žena španskog govornog područja, da bi od 2021. godine proširile svoju delatnost na objavljivanje pesničkih antologija iz drugih zemalja i kultura, na jezicima van španskog govornog područja. Prošle i ove godine objavljene su dvojezično (izvorni jezik/španski) pesničke antologije iz Portugalije, Rumunije, Češke, Srbije i Poljske.

Srpsku antologiju priredila je pesnikinja Radmila Lazić. Prevoditeljka sa srpskog na španski jezik bila je Dubravka Sužnjević, koja je prevodila mnoge prozne srpske pisce ali i celokupna dela Vaska Pope. Antologija će biti distribuirana na čitavom španskom govornom području koje broji preko 500 miliona ljudi. Takođe, ovu antologiju će dobiti svi slavistički centri, kao i španski kulturni centri Servantes u svetu.

Utorak rezervišite za predstavljanje Antologije srpske ženske poezije (фото 1)

U izboru ove antologije nalazi se sedamnaest pesnikinja, rođenih između 1957. i 1989. godine. Pesme su štampane dvojezično, a pesme na srpskom jeziku štampane su ćiriličnim pismom. U antologiji se nalazi izbor poezije: Nene Živančević, Snežane Minić, Jelene Lengold, Danice Vukićević, Marije Midžović, Marije Knežević, Jelene Marinkov, Dragice Stojanović, Dejane Nikolić, Vladislave Vojinović, Ane Ristović, Nataše Žižović, Milene Marković, Ane Seferović, Dragane Mladenović, Maje Solar i Čarne Popović.

Poeziju će čitati: Milena Marković, Ana Ristović, Danica Vukičević, Snežana Minić, Vladislava Vojinović, Marija Midžović, Dragica Stojanović, Jelena Marinkov, Dejana Nikolić, Nataša Žižović i Dragana Mladenović. Ove izabrane pesnikinje predstavaljaju deo pluralističke srpske pesničke scene u kojoj ženski pesnički glasovi već tridest godina predstavljaju njen vitalniji deo iako nedovoljnoljno vidljiv i neadekvatno vrednovan. Razloge treba tražiti u tome što njihova poezija izlazi izvan stereoptipa o ženskom pevanju, ali i izvan srpskog nacionalno-mitološko-folklorisičkog kanona. Ove pesnikinje pripadaju modernističkoj i postmodernističkoj orijentaciji u kojoj koegzistiraju različite poetike, poetički postupci i strategije pisanja.

Ovo su savremene pesnikinje koje pišu u skladu sa vremenom u kome žive. Za njih nema tabu tema, one demaskiraju patrijarhalne obrasce ali su isto tako kritične prema novonastalim društvenim pojavama, potrošačkoj kulturi i njenim devijantnim pojavama. Osetljive na skrajnute, ugrožene, zlostavljane, izbegle ili raseljene, ove pesnikinje daju im glas da progovore. Njihova poezija je komunaktivna i prijemčiva, bilo da govori o stvarnom ili virtuelnom svetu, svetu spektakla, popularne kulture, konzumerizmu. One govore iz pozicije osvešćenog, ne i sveznajućeg subjekta. Ove pesnikinje pišu o onome što ih se tiče, a ne o onome što bi trebalo da ih se tiče, te je zato njihov govor tako živ i istinit.

Povezani članci

Buro 24/7 Izbor