Ознака kalemegdan

Žene, promene i otpornost kroz fotografije na Kalemegdanu

Square Otpornost

Rodna ravnopravnost i pravda su osnovna ljudska prava koja igraju ključnu ulogu u koheziji društva. Ipak, žene širom sveta suočene su sa duboko ukorenjenom neravnopravnošću, te su i dalje nedovoljno zastupljene u političkom i ekonomskom životu. Žene su 2021. godine…