Oznaka radost

Čemu SNAGA zaista služi?

1 16

Gotovo dva miliona godina snaga je bila potrebna ženama i muškarcima iz jednog jedinog razloga: da prežive. Ali, s konjem, mašinom i kompjuterom, struja je postepeno nadomestila ljudsku snagu, pa je i njen značaj dobio drugi smisao. Sada biti jak…