Girl Crush Thursday: Irena Ristić

  05.05.2022.
  RECOMMENDED

  Irena Ristić je vanredna profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ona je diplomirala pozorišnu režiju na Fakultetu dramskih umetnosti, magistrirala psihologiju na Filozofskom fakultetu i doktorirala u oblasti psihologije umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.

  Autorka je knjige Ogledi o drugarstvu i posedovanju (Geopoetika, 2019), naučne studije Početak i kraj kreativnog procesa (Hop.La!, 2010), i koautorka monografije Psihologija kreativnosti (FDU, 2013).  Autorka je i koautorka niza originalnih naučnih studija u oblasti psihologije umetnosti koji su objavljeni u međunarodnim i domaćim izdanjima, kao i dva priručnika za obuku profesionalaca koji rade sa decom. Кao rediteljka učestvovala je u radu Beogradskog dramskog pozorišta, Malog pozorišta „Duško Radović“, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Narodnog pozorišta u Banja Luci, Zrenjaninu, Кruševcu, Šapcu, Vršcu i u drugim gradovima u regionu.

  Jedna je od osnivačica družine Hop.La! i neko ko nas svojim mudrim rečenicama i delovanjem inspiriše na svakodnevnom nivou, podsećajući nas na snagu umetnosti i njenu uvezanost sa našim umom. 

  https://buro247.rs/wp-content/uploads/2022/05/1651758972976795.png

  Međutim, Irena je danas, objavila istorijsku vest, a to je da je Senat Univerziteta umetnosti u Beogradu usvojio Pravilnik o zaštiti od zlostavljanja u obrazovnom i radnom procesu, koji će uskoro biti dostupan i na sajtu. Pored toga što su precizno definisane i opisane sve vrste seksualnog uznemiravanja, ucenjivanja i diskriminacije, kao i svi drugi vidovi zlostavljanja, Pravilnik je važan iz više razloga, a kao glavne Irena je navela:

  a) Zabrana zlostavljanja odnosi se na sve učesnike:ce koji su uključeni u rad Univerziteta: nastavno i nenastavno osoblje, kao i studente:kinje.

  b) Rok prijave i pokretanja postupka po prijava je 36 meseci od izvršenja (član 24).

  c) U slučaju povrede propisanih zabrana, Pravilnik predviđa i mogućnost pokretanja disciplinskog postupka kako bi se utvrdilo u kojoj meri je došlo do narušavanja radne obaveze i radne discipline te ugrožavanja sigurnosti učesnika:ca u obrazovnom i radnom procesu (član 32, usklađen sa Zakonom o radu, i mogućim konsekvencama vezanim za radni odnos).

  Ona se na kraju objave zahvalila celom timu koji je na tome radio: Andrea Pjevic, Tara Mitrović, Sofija Dimitrijević, Ognjen Dragovic, Hristina Mitić, Nina Račeta, Jovana Jankov Joxi, Aleksandar Kocića, Aleksandra Avramović, Teodora Pajović, Marko Ribić, Miloš Pavlović, Ognjen Obradović, Blanka Bogunović i Tanja Ignjatović, Martinoli Ana.

  Veliko bravo za ceo tim i nadamo se da će se i ostatak obrazovnih ustanova ugledati na ovaj važan primer borbe protiv nasilja i diskriminacije u obrazovnom sistemu. 

  Saznaj više:
  Povezani članci: