Oznaka dejting

Šta je „The Three LOVES THEORY“?

137

Teorija – The Three LOVES THEORY govori da ćemo tokom našeg života tri puta okusiti tri različite vrste ljubavi u tri različite faze naših života. Svaka ljubav se potpuno razlikuje od prethodne i uči nas nečemu drugačijem što oblikuje osobu…