Pretraga

Kompanija Galenika pokreće platformu za prevenciju bolesti i očuvanje zdravlja mladih

Kompanija Galenika pokreće platformu za prevenciju bolesti i očuvanje zdravlja mladih

Tekst: BURO.

Beograd, 27. oktobar 2020. godine – Kompanija Galenika a.d. Beograd je 27. oktobra 2020. zvanično pokrenula online platformu „Zdravo dvadesete“ namenjenu edukaciji mladih o zdravim životnim navikama, za jačanje i održavanje mentalnog i fizičkog zdravlja.

Platforma predstavlja strateški važan, dugoročan projekat društvene odgovornosti na nacionalnom nivou, a njen osnovni cilj je uspostavljanje kredibilnog izvora informacija za informisanje mladih i studenata širom Srbije o važnosti prevencije hroničnih oboljenja, uz savete eminentnih medicinskih stručnjaka i i plasman savremenih zdravstvenih saveta.

„Prevencija nije samo pitanje individualnih navika. Posmatrano dugoročno, prevencija predstavlja lančanu reakciju i važno društveno pitanje. Ovim projektom želimo da pružimo podršku dvadesetogodišnjacima, pokažemo im da mislimo na njih i da razumemo izazove sa kojima se suočavaju i ono što je najvažnije da ih pripremimo za zdraviju budućnost. Ulaganje u prevenciju je ulaganje u budućnost zdravlja čitave nacije. Zahvaljujemo se svim partnerima – saradnicima i organizacijama koji su pokazali interesovanje i podržali ovaj Galenikin projekat.“ izjavio je Rikardo Vian Markes, generalni direktor kompanije Galenika a.d. Beograd.

U saradnji sa partnerima, medicinskim stručnjacima iz različitih oblasti, kompanija Galenika je u okviru ovog projekta kreirala i sveobuhvatan eVodič o principima zdravog života: „Kako da pronađete ravnotežu i održite zdravlje“. Evodič poseduje kvalitetan i proveren edukativni sadržaj podeljen na sedam najvažnijih zdravstvenih oblasti za unapređenje svakodnevne rutine i kvaliteta života. U pitanju su: ishrana, fizička aktivnost, mentalno zdravlje, kontracepcija, zavisnosti, hormoni i alergije. U okviru ovih oblasti navedene su relevantne informacije, preporuke i saveti kako izgradnjom zdravih navika izbeći određene tegobe, zatim kako prepoznati simptome i kada i kako reagovati ukoliko se pojave, uključujući odlaske na redovne preglede.

Kompanija Galenika je tokom jula ove godine realizovala istraživanje među mladima koje je pokazalo da se većina mladih ljudi u Srbiji bori sa različitim zdravstvenim problemima i da im zdrave životne navike nisu toliko bliske. Takvi podaci su ukazali na značajan prostor u pogledu podizanja svesti o značaju prevencije, što je i definisalo koncept online platforme “Zdravo dvadesete” i specijalizovanog eVodiča.

Povezani članci

Buro 24/7 Izbor