Ознака bioskop

Između redova: #Niste sami!

jordan1 square

Nisam baš sasvim siguran da je svima kristalno jasno, ali vladaju neka čudna vremena. Iskreno ne znam šta je izvor takve atmosfere, ljudi su uglavnom skloni da optuže loše vreme, ma šta da im se strašno dešavalo u životu, ali…