Rekle su o…USPEHU

04.12.2023.
RECOMMENDED

Dizajn: Aleksandra Vasić

Potraga za uspehom je priča bez kraja – da li je iko prosto „stao“ kada je postigao cilj? Ili je uspeh subjektivno stanje koje se vremenom preoblikuje i menja u zavisnosti od faze života u kojoj se nalazimo? Nametnuta interpretacija uspeha je nešto što je sve nas vozilo u nekom periodu, ali koliko nas je dugo držilo je pravo pitanje.

Predstavljamo 5 žena koje govore o tome kako one percipiraju uspeh, kako se meri i da li su ga postigle.

makeup i nail artist

Uspeh je dinamičan i subjektivan koncept koji obuhvata postizanje značajnih ciljeva i lično ispunjenje. Prevazilazi materijalno bogatstvo, uključujući faktore poput sreće, rasta i pozitivnog uticaja na sebe i druge. Često uključuje suočavanje sa izazovima, učenje iz neuspeha i prilagođavanje promenama. To je neprekidno putovanje umesto statičkog odredišta, obeleženo otpornošću, odlučnošću i traganjem za vlastitim strastima. Kroz ovu perspektivu, uspeh postaje ne samo cilj, već i inspiracija za dalje samopoboljšanje.

učiteljica osnovne škole

Uspeh je za mene stati i sagledati dokle sam stigla do sada, i biti ponosna na to. Ne meri se novcem i materijalizmom, već zdravljem, srećom, porodicom i prijateljima. Trenutak kada počneš da „meriš“ svoj uspeh, tada počinješ i da ga gubiš.

inženjer organizacionih nauka, OLI kouč i preduzetnica

Čini mi se da se na uspeh gleda kao na neki zakucani cilj u vremenu, dok je za mene uspeh vezan za dva prepletena procesa.

Po mom mislšljenju, uspeh ima veze sa

  • autentičnošću, to jest življenjem u skladu sa svojom istinom, dan za danom
  • biranjem rasta i razvoja, te korišćenjem svojih punih potencijala datih u ovom životu

account menadžer

Uspeh sam jurila od kada sam počela da radim, i sada kada ga konačno „imam“, vidim koliko sam pogrešno protumačila šta zaista znači. Ako na putu do uspeha, posebno poslovnog, zanemariš zdravlje, porodicu i ostale važne segmente života, onda taj „uspeh“ ne znači mnogo. Mislim da je pravi uspeh balansirati stvari koje su važne i zadovoljstvo meriti po unutrašnjem osećaju, a ne po tome kako nešto izgleda spolja.

preduzetnica

Život je kao kad si go na livadi, a pare samo padaju sa neba. Pravi uspeh je kada si svestan da će ga nekada biti, nekada neće i prihvatiti to u hodu. Ne odustajati.

Saznaj više:
Povezani članci: