Psihofon: Prva pomoć za mentalno zdravlje

  03.03.2022.

  https://buro247.rs/wp-content/uploads/2022/03/psihofoncover.jpg

  Raduje nas činjenica da, uprkos svom ludilu koje nas okružuje, odlazak kod tarapeuta više nije tema o kojoj se šapuće, a dijalozi o mentalnom zdravlju rastu. Ta radost se utrostručila kada smo otkrili besplatnu aplikaciju za mentalno zdravlje “Psihofon”, koju je osmislio Psihološki centar Proaktiva, odnosno, autorski tim koji čine: dr Jasmina Knežević, dr Jelena Blanuša i dr Vesna Barzut.

  Naime, reč je o aplikaciji koja prepoznaje i olakšava epizode anksioznosti, tuge, stresa i niskog samopouzdanja i sadrži listu psihofizičkih simptoma za identifikaciju svake od pojedinačnih epizoda, savete, instrukcije i intervencije za njihovo ublažavanje i prevazilaženje, paket vežbi za samoosnaživanje kao i bazu podataka o organizacijama u Vojvodini koje pružaju usluge vezane za mentalno zdravlje.

  Tri doktorke su u svojoj praksi prepoznale probleme koji su najučestaliji i odlučile da prvu pomoć kroz aplikaciju usmere upravo na njih. Dakle, „Psihofon“ sadrži niz vežbi koje se odnose na anksioznost, zatim na tugu, stres i nisko samopouzdanje. Takođe, aplikacija sadrži nekoliko vežbi koje su autorke nazvale „U krizi sam” a koje se pre svega odnose na disanje i prizemljenje u situacijama ogromnog straha odnosno panike.

  Na osnovu ponuđene liste različitih psihofizičkih simptoma, neophodno je da čekirate sopstvene, kako biste dobio povratnu informaciju o vrsti psihološkog problema sa kojim se suočavate. Zatim pokrećete deo aplikacije koji se odnosi na vaš problem i dobijate pristup psihološkim savetima, instrukcijama i intervencijama kako biste isti ublažili. Savete, instrukcije i intervencije primenjujete u definisanom vremenskom roku, a pored vežbi, saveta i instrukcija, aplikacija sadrži i paket vežbi za samoosnaživanje namenjen opštem psihičkom jačanju.

  Ukoliko prepoznate potrebu za obuhvatnijim stručnim tretmanom, uvek možete kontaktirati neku od organizacija koje se bave mentalnim zdravljem a nalaze se u priloženoj bazi podataka unutar aplikacije.

  „Identifkovane psihološke epizode anksioznosti, tuge, stresa i niskog samopouzdanja, ističu se kao najučestalije u svakodnevnom radu psihologa sa klijentima. Ukoliko se ne tretiraju adekvatno, svaka od njih može da preraste u ozbiljan psihički problem i može značajno da naruši kvalitet života“ – navode doktorke koje su osmislile „Psihofon“ i pozivaju da u par klikova sebi pružimo prvu psihološku pomoć. Naklon za ideju!

  Saznaj više:
  Povezani članci: